CHZO logo.PNG
CHZO logo.PNG

„Zárukou kvality aj garancia pôvodu a tradičnej receptúry"

V roku 2021 sme ako výrobca získali aj ďalší prestížny certifikát, ktorým garantujeme, že náš výrobok spĺňa najprísnejšie kritéria a ide teda o tradičný výrobok podľa našej dlhoročnej rodinnej receptúry. Nižšie sa dočítate viac o CHZO a politike kvality EÚ.

 

Chránené zemepisné označenie (CHZO) zdôrazňuje súvislosť medzi konkrétnym zemepisným regiónom a názvom výrobku, v prípade ktorého osobitnú kvalitatívnu črtu, povesť alebo inú vlastnosť možno pripísať hlavne jeho zemepisnému pôvodu.

 

Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov.

 

Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.